Thông minh xinh đẹp không bằng may mắn! Vận may chỉ dành cho ai biết đầu tư đúng chỗ và đúng thời điểm!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay bây giờ.
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Số Chuẩn Đã Có Đánh Lớn Trúng Lớn Phát Tài Ngay!!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-03-23
22-03-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa191
21-03-23Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt113
20-03-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Phú Yên244
19-03-23: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 ,
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
141
18-03-23Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi121
17-03-23Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt118
16-03-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Bình Định198
15-03-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Khánh Hòa76
14-03-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Quảng Nam148
13-03-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 TT Huế227
12-03-23: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trượt420
11-03-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông187
10-03-23Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt77
09-03-23Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị178
08-03-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Đà Nẵng182
07-03-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
49
06-03-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Phú Yên237
05-03-23: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 ,
Trúng đầu 8 Kon Tum
221
04-03-23Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Đắc Nông78
03-03-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Ninh Thuận236
02-03-23Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị167
01-03-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng52
28-02-23Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt208
27-02-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt138
26-02-23: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Khánh Hòa179
25-02-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
207
24-02-23Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt289
23-02-23Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt225
22-02-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
121
21-02-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt197
20-02-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Phú Yên197
19-02-23: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 ,
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
266
18-02-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
194
17-02-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
100
16-02-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
246
15-02-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt238
14-02-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Đắc Lắc106
13-02-23TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trượt122
12-02-23: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt ,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
234
11-02-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi156
10-02-23Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận71
09-02-23Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
37
08-02-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Đà Nẵng164
07-02-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Quảng Nam239
06-02-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Phú Yên181
05-02-23: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt181
04-02-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Đắc Nông170
03-02-23Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trượt101
02-02-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
197
01-02-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
164
31-01-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trượt119
30-01-23TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Phú Yên243
29-01-23: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt ,
Trúng đuôi 5 Kon Tum
295
28-01-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt176
27-01-23Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
187
26-01-23Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trượt57
25-01-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt144
23-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
134
22-01-23: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt ,
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
67
21-01-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
183
20-01-23Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
100
19-01-23Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình153
18-01-23Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng141
17-01-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trượt203
16-01-23TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Phú Yên210
15-01-23: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt ,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
242
14-01-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trượt137
13-01-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt196
12-01-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Bình Định272
11-01-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng234
10-01-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Quảng Nam200
09-01-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế87
08-01-23: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt ,
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
152
07-01-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
57
06-01-23Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai25
05-01-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
114
04-01-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa211
03-01-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc41
02-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
170
01-01-23: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 231
31-12-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
99
30-12-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
191