Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. rủi ro lớn nhất là không tìm đúng địa chỉ chốt số chuẩn, Vì nó sẽ khiến cho bạn mất rất nhiều tiền! Vậy nên thành công chỉ đến với ai biết đầu tư đúng chỗ và đúng thời điểm!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay bây giờ.
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Số Chuẩn Đã Có Đánh Lớn Trúng Lớn Phát Tài Ngay!!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-10-22
04-10-22Đắc Lắc: 279,520,
Quảng Nam: 988,041
Trúng 279 Đắc Lắc,
Trúng 988 Quảng Nam
190
03-10-22TT Huế: 337,907,
Phú Yên: 774,587
Trúng 337 TT Huế,
Trúng 774 Phú Yên
206
02-10-22Kon Tum: 357,983,
Khánh Hòa: 297,341
Trúng 297 Khánh Hòa223
01-10-22Đà Nẵng: 550,278,
Quảng Ngãi: 622,155,
Đắc Nông: 866,975
Trúng 622 Quảng Ngãi177
30-09-22Gia Lai: 113,627,
Ninh Thuận: 156,057
Trúng 113 Gia Lai,
Trúng 156 Ninh Thuận
255
29-09-22Bình Định: 167,192,
Quảng Trị: 677,807,
Quảng Bình: 390,402
Trúng 167 Bình Định,
Trúng 677 Quảng Trị
283
28-09-22Đà Nẵng: 429,532,
Khánh Hòa: 582,012
Trúng 429 Đà Nẵng,
Trúng 582 Khánh Hòa
186
27-09-22Đắc Lắc: 116,944,
Quảng Nam: 462,321
Trúng 462 Quảng Nam170
26-09-22TT Huế: 912,319,
Phú Yên: 234,244
Trượt272
25-09-22Kon Tum: 121,837,
Khánh Hòa: 867,140
Trúng 121 Kon Tum186
24-09-22Đà Nẵng: 089,115,
Quảng Ngãi: 574,824,
Đắc Nông: 549,245
Trúng 089 Đà Nẵng,
Trúng 574 Quảng Ngãi
188
23-09-22Gia Lai: 994,967,
Ninh Thuận: 160,798
Trúng 994 Gia Lai,
Trúng 160 Ninh Thuận
255
22-09-22Bình Định: 363,449,
Quảng Trị: 066,753,
Quảng Bình: 783,073
Trúng 066 Quảng Trị134
21-09-22Đà Nẵng: 935,571,
Khánh Hòa: 745,000
Trúng 745 Khánh Hòa262
20-09-22Đắc Lắc: 870,620,
Quảng Nam: 231,376
Trúng 231 Quảng Nam146
19-09-22TT Huế: 026,359,
Phú Yên: 273,738
Trúng 273 Phú Yên241
18-09-22Kon Tum: 948,845,
Khánh Hòa: 186,230
Trúng 186 Khánh Hòa213
17-09-22Đà Nẵng: 656,935,
Quảng Ngãi: 859,620,
Đắc Nông: 609,185
Trúng 656 Đà Nẵng,
Trúng 859 Quảng Ngãi,
Trúng 609 Đắc Nông
189
16-09-22Gia Lai: 470,141,
Ninh Thuận: 452,728
Trúng 452 Ninh Thuận167
15-09-22Bình Định: 612,438,
Quảng Trị: 861,037,
Quảng Bình: 855,015
Trúng 612 Bình Định,
Trúng 861 Quảng Trị,
Trúng 855 Quảng Bình
278
14-09-22Đà Nẵng: 173,881,
Khánh Hòa: 790,664
Trúng 790 Khánh Hòa218
13-09-22Đắc Lắc: 420,731,
Quảng Nam: 558,245
Trượt174
12-09-22TT Huế: 829,666,
Phú Yên: 593,017
Trúng 829 TT Huế,
Trúng 593 Phú Yên
185
11-09-22Kon Tum: 755,242,
Khánh Hòa: 411,284
Trúng 755 Kon Tum,
Trúng 411 Khánh Hòa
161
10-09-22Đà Nẵng: 256,679,
Quảng Ngãi: 643,928,
Đắc Nông: 617,142
Trượt228
09-09-22Gia Lai: 812,765,
Ninh Thuận: 240,250
Trúng 240 Ninh Thuận278
08-09-22Bình Định: 707,709,
Quảng Trị: 576,510,
Quảng Bình: 344,970
Trúng 576 Quảng Trị184
07-09-22Đà Nẵng: 869,181,
Khánh Hòa: 600,209
Trượt217
06-09-22Đắc Lắc: 259,274,
Quảng Nam: 479,936
Trượt216
05-09-22TT Huế: 616,595,
Phú Yên: 031,409
Trượt202
04-09-22Kon Tum: 915,899,
Khánh Hòa: 422,920
Trúng 915 Kon Tum,
Trúng 422 Khánh Hòa
222
03-09-22Đà Nẵng: 670,298,
Quảng Ngãi: 949,884,
Đắc Nông: 303,250
Trượt217
02-09-22Gia Lai: 761,222,
Ninh Thuận: 488,258
Trúng 488 Ninh Thuận229
01-09-22Bình Định: 689,800,
Quảng Trị: 520,466,
Quảng Bình: 671,932
Trúng 689 Bình Định,
Trúng 520 Quảng Trị,
Trúng 671 Quảng Bình
181
31-08-22Đà Nẵng: 253,858,
Khánh Hòa: 387,486
Trúng 253 Đà Nẵng,
Trúng 387 Khánh Hòa
213
30-08-22Đắc Lắc: 484,459,
Quảng Nam: 132,111
Trúng 484 Đắc Lắc,
Trúng 132 Quảng Nam
224
29-08-22TT Huế: 154,765,
Phú Yên: 495,395
Trúng 495 Phú Yên182
28-08-22Kon Tum: 576,751,
Khánh Hòa: 193,443
Trúng 193 Khánh Hòa212
27-08-22Đà Nẵng: 715,706,
Quảng Ngãi: 503,513,
Đắc Nông: 238,881
Trúng 715 Đà Nẵng280
24-08-22Đà Nẵng: 678,216,
Khánh Hòa: 123,476
Trúng 678 Đà Nẵng179
23-08-22Đắc Lắc: 938,477,
Quảng Nam: 018,948
Trúng 938 Đắc Lắc177
22-08-22TT Huế: 404,493,
Phú Yên: 349,476
Trúng 404 TT Huế249
21-08-22Kon Tum: 257,225,
Khánh Hòa: 395,183
Trúng 395 Khánh Hòa246
20-08-22Đà Nẵng: 591,305,
Quảng Ngãi: 385,661,
Đắc Nông: 080,428
Trượt222
19-08-22Gia Lai: 416,559,
Ninh Thuận: 500,085
Trượt196
18-08-22Bình Định: 986,501,
Quảng Trị: 392,213,
Quảng Bình: 720,337
Trúng 986 Bình Định,
Trúng 392 Quảng Trị
183
17-08-22Đà Nẵng: 347,219,
Khánh Hòa: 222,434
Trượt190
16-08-22Đắc Lắc: 974,504,
Quảng Nam: 671,604
Trúng 974 Đắc Lắc,
Trúng 671 Quảng Nam
228
15-08-22TT Huế: 346,166,
Phú Yên: 753,292
Trúng 346 TT Huế206
14-08-22Kon Tum: 493,576,
Khánh Hòa: 231,742
Trúng 493 Kon Tum,
Trúng 231 Khánh Hòa
211
13-08-22Đà Nẵng: 988,639,
Quảng Ngãi: 300,994,
Đắc Nông: 168,003
Trượt179
12-08-22Gia Lai: 952,449,
Ninh Thuận: 551,206
Trúng 952 Gia Lai,
Trúng 551 Ninh Thuận
237
11-08-22Bình Định: 656,525,
Quảng Trị: 851,181,
Quảng Bình: 673,170
Trúng 656 Bình Định190
10-08-22Đà Nẵng: 929,788,
Khánh Hòa: 623,051
Trúng 623 Khánh Hòa261
09-08-22Đắc Lắc: 213,715,
Quảng Nam: 034,785
Trúng 034 Quảng Nam230
08-08-22TT Huế: 728,053,
Phú Yên: 457,097
Trượt275
07-08-22Kon Tum: 477,015,
Khánh Hòa: 223,494
Trượt208
06-08-22Đà Nẵng: 920,410,
Quảng Ngãi: 325,541,
Đắc Nông: 397,498
Trúng 920 Đà Nẵng,
Trúng 325 Quảng Ngãi,
Trúng 397 Đắc Nông
201
05-08-22Gia Lai: 970,835,
Ninh Thuận: 791,249
Trúng 970 Gia Lai237
04-08-22Bình Định: 357,399,
Quảng Trị: 356,772,
Quảng Bình: 841,063
Trúng 841 Quảng Bình229
03-08-22Đà Nẵng: 908,963,
Khánh Hòa: 809,549
Trúng 908 Đà Nẵng246
02-08-22Đắc Lắc: 370,979,
Quảng Nam: 911,832
Trúng 370 Đắc Lắc244
01-08-22TT Huế: 112,598,
Phú Yên: 332,495
Trượt149
31-07-22Kon Tum: 303,909,
Khánh Hòa: 429,053
Trúng 303 Kon Tum221
30-07-22Đà Nẵng: 961,120,
Quảng Ngãi: 655,948,
Đắc Nông: 201,335
Trúng 961 Đà Nẵng,
Trúng 201 Đắc Nông
229
29-07-22Gia Lai: 952,511,
Ninh Thuận: 103,905
Trượt192
28-07-22Bình Định: 677,294,
Quảng Trị: 956,100,
Quảng Bình: 340,215
Trúng 677 Bình Định,
Trúng 956 Quảng Trị,
Trúng 340 Quảng Bình
253
27-07-22Đà Nẵng: 258,475,
Khánh Hòa: 030,576
Trượt258
26-07-22Đắc Lắc: 562,194,
Quảng Nam: 229,754
Trúng 562 Đắc Lắc256
25-07-22TT Huế: 696,353,
Phú Yên: 001,110
Trúng 696 TT Huế,
Trúng 001 Phú Yên
216
24-07-22Kon Tum: 135,180,
Khánh Hòa: 912,210
Trúng 135 Kon Tum,
Trúng 912 Khánh Hòa
208
23-07-22Đà Nẵng: 616,471,
Quảng Ngãi: 019,818,
Đắc Nông: 213,789
Trúng 616 Đà Nẵng,
Trúng 019 Quảng Ngãi,
Trúng 213 Đắc Nông
206
22-07-22Gia Lai: 672,143,
Ninh Thuận: 311,226
Trúng 672 Gia Lai,
Trúng 311 Ninh Thuận
197
21-07-22Bình Định: 324,496,
Quảng Trị: 540,571,
Quảng Bình: 083,346
Trúng 324 Bình Định,
Trúng 540 Quảng Trị,
Trúng 083 Quảng Bình
175
20-07-22Đà Nẵng: 811,165,
Khánh Hòa: 889,098
Trúng 889 Khánh Hòa267
19-07-22Đắc Lắc: 620,010,
Quảng Nam: 712,912
Trúng 620 Đắc Lắc,
Trúng 712 Quảng Nam
174
18-07-22TT Huế: 259,752,
Phú Yên: 024,312
Trượt210
17-07-22Kon Tum: 102,537,
Khánh Hòa: 111,103
Trúng 111 Khánh Hòa149
16-07-22Đà Nẵng: 662,342,
Quảng Ngãi: 940,710,
Đắc Nông: 246,292
Trúng 662 Đà Nẵng,
Trúng 940 Quảng Ngãi,
Trúng 246 Đắc Nông
230
15-07-22Gia Lai: 210,452,
Ninh Thuận: 976,203
Trúng 976 Ninh Thuận257
14-07-22Bình Định: 220,036,
Quảng Trị: 218,605,
Quảng Bình: 386,209
Trúng 220 Bình Định,
Trúng 218 Quảng Trị,
Trúng 386 Quảng Bình
237
13-07-22Đà Nẵng: 406,458,
Khánh Hòa: 537,638
Trúng 406 Đà Nẵng,
Trúng 537 Khánh Hòa
241
12-07-22Đắc Lắc: 380,146,
Quảng Nam: 299,401
Trúng 380 Đắc Lắc,
Trúng 299 Quảng Nam
287
11-07-22TT Huế: 103,663,
Phú Yên: 403,992
Trượt206
10-07-22Kon Tum: 043,860,
Khánh Hòa: 202,860
Trượt238
09-07-22Đà Nẵng: 260,949,
Quảng Ngãi: 674,622,
Đắc Nông: 006,939
Trúng 674 Quảng Ngãi211
08-07-22Gia Lai: 010,685,
Ninh Thuận: 238,471
Trượt245