Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. rủi ro lớn nhất là không tìm đúng địa chỉ chốt số chuẩn, Vì nó sẽ khiến cho bạn mất rất nhiều tiền! Vậy nên thành công chỉ đến với ai biết đầu tư đúng chỗ và đúng thời điểm!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay bây giờ.
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Số Chuẩn Đã Có Đánh Lớn Trúng Lớn Phát Tài Ngay!!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-03-23
22-03-23Đà Nẵng: 487,484,
Khánh Hòa: 942,917
Trúng 487 Đà Nẵng,
Trúng 942 Khánh Hòa
195
21-03-23Đắc Lắc: 063,046,
Quảng Nam: 617,758
Trúng 617 Quảng Nam167
20-03-23TT Huế: 797,665,
Phú Yên: 238,895
Trúng 797 TT Huế264
19-03-23: 104,199,
Kon Tum: 105,567,
Khánh Hòa: 909,729
Trúng 105 Kon Tum,
Trúng 909 Khánh Hòa
289
18-03-23Đà Nẵng: 719,179,
Quảng Ngãi: 778,584,
Đắc Nông: 392,893
Trượt196
17-03-23Gia Lai: 254,953,
Ninh Thuận: 294,837
Trượt248
16-03-23Bình Định: 265,606,
Quảng Trị: 653,911,
Quảng Bình: 900,894
Trượt241
15-03-23Đà Nẵng: 046,645,
Khánh Hòa: 174,215
Trượt218
14-03-23Đắc Lắc: 279,983,
Quảng Nam: 194,784
Trúng 194 Quảng Nam210
13-03-23TT Huế: 245,467,
Phú Yên: 361,266
Trúng 245 TT Huế,
Trúng 361 Phú Yên
169
12-03-23: 631,384,
Kon Tum: 146,505,
Khánh Hòa: 924,520
Trúng 631 ,
Trúng 924 Khánh Hòa
410
11-03-23Đà Nẵng: 743,254,
Quảng Ngãi: 055,574,
Đắc Nông: 590,701
Trượt182
10-03-23Gia Lai: 754,604,
Ninh Thuận: 601,112
Trượt156
09-03-23Bình Định: 831,558,
Quảng Trị: 063,276,
Quảng Bình: 682,966
Trượt215
08-03-23Đà Nẵng: 410,780,
Khánh Hòa: 278,249
Trúng 278 Khánh Hòa186
07-03-23Đắc Lắc: 444,888,
Quảng Nam: 373,355
Trúng 444 Đắc Lắc229
06-03-23TT Huế: 019,742,
Phú Yên: 078,374
Trúng 078 Phú Yên185
05-03-23: 520,138,
Kon Tum: 286,590,
Khánh Hòa: 783,620
Trúng 286 Kon Tum,
Trúng 783 Khánh Hòa
267
04-03-23Đà Nẵng: 459,529,
Quảng Ngãi: 503,862,
Đắc Nông: 009,699
Trúng 009 Đắc Nông197
03-03-23Gia Lai: 841,418,
Ninh Thuận: 384,433
Trượt195
02-03-23Bình Định: 908,090,
Quảng Trị: 504,696,
Quảng Bình: 905,432
Trúng 908 Bình Định,
Trúng 905 Quảng Bình
201
01-03-23Đà Nẵng: 386,539,
Khánh Hòa: 727,656
Trúng 727 Khánh Hòa220
28-02-23Đắc Lắc: 795,958,
Quảng Nam: 322,833
Trượt269
27-02-23TT Huế: 282,831,
Phú Yên: 396,737
Trượt191
26-02-23: 826,559,
Kon Tum: 755,168,
Khánh Hòa: 324,093
Trúng 755 Kon Tum229
25-02-23Đà Nẵng: 770,217,
Quảng Ngãi: 448,134,
Đắc Nông: 146,142
Trúng 770 Đà Nẵng215
24-02-23Gia Lai: 627,315,
Ninh Thuận: 455,921
Trúng 627 Gia Lai234
23-02-23Bình Định: 425,594,
Quảng Trị: 980,211,
Quảng Bình: 256,159
Trúng 425 Bình Định,
Trúng 980 Quảng Trị
219
22-02-23Đà Nẵng: 805,659,
Khánh Hòa: 529,805
Trúng 805 Đà Nẵng148
21-02-23Đắc Lắc: 959,177,
Quảng Nam: 372,790
Trượt147
20-02-23TT Huế: 920,566,
Phú Yên: 468,987
Trúng 920 TT Huế160
19-02-23: 768,157,
Kon Tum: 318,298,
Khánh Hòa: 085,065
Trúng 318 Kon Tum,
Trúng 085 Khánh Hòa
358
18-02-23Đà Nẵng: 814,755,
Quảng Ngãi: 779,099,
Đắc Nông: 586,375
Trượt197
17-02-23Gia Lai: 614,420,
Ninh Thuận: 399,564
Trúng 614 Gia Lai,
Trúng 399 Ninh Thuận
206
16-02-23Bình Định: 641,853,
Quảng Trị: 887,223,
Quảng Bình: 088,577
Trúng 641 Bình Định,
Trúng 887 Quảng Trị,
Trúng 088 Quảng Bình
195
15-02-23Đà Nẵng: 927,212,
Khánh Hòa: 575,503
Trúng 575 Khánh Hòa227
14-02-23Đắc Lắc: 075,195,
Quảng Nam: 214,867
Trúng 075 Đắc Lắc228
13-02-23TT Huế: 915,528,
Phú Yên: 072,863
Trúng 072 Phú Yên271
12-02-23: 078,457,
Kon Tum: 810,952,
Khánh Hòa: 452,800
Trúng 078 ,
Trúng 810 Kon Tum,
Trúng 452 Khánh Hòa
286
11-02-23Đà Nẵng: 485,166,
Quảng Ngãi: 769,438,
Đắc Nông: 334,726
Trúng 769 Quảng Ngãi270
10-02-23Gia Lai: 774,791,
Ninh Thuận: 029,810
Trúng 029 Ninh Thuận178
09-02-23Bình Định: 180,113,
Quảng Trị: 561,539,
Quảng Bình: 765,078
Trúng 180 Bình Định244
08-02-23Đà Nẵng: 043,815,
Khánh Hòa: 598,268
Trúng 043 Đà Nẵng,
Trúng 598 Khánh Hòa
237
07-02-23Đắc Lắc: 233,215,
Quảng Nam: 004,558
Trượt243
06-02-23TT Huế: 968,577,
Phú Yên: 932,147
Trượt259
05-02-23: 791,604,
Kon Tum: 546,542,
Khánh Hòa: 630,331
Trượt333
04-02-23Đà Nẵng: 328,774,
Quảng Ngãi: 946,697,
Đắc Nông: 950,359
Trúng 946 Quảng Ngãi199
03-02-23Gia Lai: 354,584,
Ninh Thuận: 307,516
Trúng 354 Gia Lai249
02-02-23Bình Định: 189,454,
Quảng Trị: 410,216,
Quảng Bình: 033,931
Trúng 189 Bình Định,
Trúng 033 Quảng Bình
165
01-02-23Đà Nẵng: 378,894,
Khánh Hòa: 653,239
Trúng 378 Đà Nẵng,
Trúng 653 Khánh Hòa
235
31-01-23Đắc Lắc: 473,010,
Quảng Nam: 371,959
Trượt141
30-01-23TT Huế: 279,931,
Phú Yên: 739,979
Trượt228
29-01-23: 812,905,
Kon Tum: 172,403,
Khánh Hòa: 210,813
Trượt247
28-01-23Đà Nẵng: 429,905,
Quảng Ngãi: 771,489,
Đắc Nông: 010,569
Trượt179
27-01-23Gia Lai: 221,682,
Ninh Thuận: 882,168
Trúng 221 Gia Lai,
Trúng 882 Ninh Thuận
162
26-01-23Bình Định: 125,270,
Quảng Trị: 152,502,
Quảng Bình: 171,349
Trượt276
25-01-23Đà Nẵng: 452,558,
Khánh Hòa: 435,626
Trượt241
23-01-23TT Huế: 633,041,
Phú Yên: 028,673
Trúng 633 TT Huế278
22-01-23: 931,973,
Kon Tum: 669,767,
Khánh Hòa: 285,932
Trúng 931 ,
Trúng 669 Kon Tum
292
21-01-23Đà Nẵng: 979,088,
Quảng Ngãi: 198,042,
Đắc Nông: 074,868
Trúng 979 Đà Nẵng,
Trúng 074 Đắc Nông
222
20-01-23Gia Lai: 163,029,
Ninh Thuận: 032,648
Trúng 032 Ninh Thuận264
19-01-23Bình Định: 270,054,
Quảng Trị: 184,895,
Quảng Bình: 059,424
Trúng 270 Bình Định,
Trúng 059 Quảng Bình
182
18-01-23Đà Nẵng: 636,548,
Khánh Hòa: 508,517
Trượt279
17-01-23Đắc Lắc: 048,483,
Quảng Nam: 854,316
Trượt214
16-01-23TT Huế: 451,062,
Phú Yên: 124,315
Trúng 124 Phú Yên193
15-01-23: 617,777,
Kon Tum: 524,056,
Khánh Hòa: 807,791
Trượt321
14-01-23Đà Nẵng: 405,457,
Quảng Ngãi: 033,846,
Đắc Nông: 027,234
Trúng 405 Đà Nẵng204
13-01-23Gia Lai: 504,421,
Ninh Thuận: 720,579
Trúng 720 Ninh Thuận161
12-01-23Bình Định: 383,399,
Quảng Trị: 033,024,
Quảng Bình: 150,983
Trúng 383 Bình Định190
11-01-23Đà Nẵng: 421,354,
Khánh Hòa: 096,958
Trúng 421 Đà Nẵng,
Trúng 096 Khánh Hòa
288
10-01-23Đắc Lắc: 721,173,
Quảng Nam: 805,390
Trúng 721 Đắc Lắc263
09-01-23TT Huế: 031,367,
Phú Yên: 248,468
Trượt193
08-01-23: 938,464,
Kon Tum: 785,797,
Khánh Hòa: 768,118
Trúng 938 ,
Trúng 768 Khánh Hòa
349
07-01-23Đà Nẵng: 136,117,
Quảng Ngãi: 869,087,
Đắc Nông: 826,576
Trúng 136 Đà Nẵng,
Trúng 869 Quảng Ngãi,
Trúng 826 Đắc Nông
241
06-01-23Gia Lai: 201,707,
Ninh Thuận: 386,576
Trúng 386 Ninh Thuận272
05-01-23Bình Định: 799,782,
Quảng Trị: 200,722,
Quảng Bình: 845,272
Trúng 799 Bình Định,
Trúng 200 Quảng Trị,
Trúng 845 Quảng Bình
207
04-01-23Đà Nẵng: 229,071,
Khánh Hòa: 718,957
Trúng 718 Khánh Hòa230
03-01-23Đắc Lắc: 507,184,
Quảng Nam: 043,834
Trượt159
02-01-23TT Huế: 142,033,
Phú Yên: 578,821
Trúng 578 Phú Yên219
01-01-23: 976,724,
Kon Tum: 571,601,
Khánh Hòa: 644,559
Trúng 976 ,
Trúng 644 Khánh Hòa
341
31-12-22Đà Nẵng: 412,507,
Quảng Ngãi: 693,424,
Đắc Nông: 148,859
Trượt191
30-12-22Gia Lai: 725,841,
Ninh Thuận: 628,135
Trúng 725 Gia Lai,
Trúng 628 Ninh Thuận
295