Khi bạn tin tưởng vào chúng tôi tức là bạn đã đặt một chân vào cánh cửa của Hội Đồng Xổ Số. Bởi vì:
–Chúng tôi có phần mềm chốt số Độc Quyền Từ HĐXS
–Chúng tôi mang đến cho bạn những số vàng CHUẨN VÀ CHẮC ĂN NHẤT

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 400.000đ

–Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,99%
–Số được cập nhật từ 08h18h hàng ngày
–Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện
–Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
–Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-03-23
22-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt68
21-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt281
20-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 960
19-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 073
18-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt297
17-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 884
16-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt192
15-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt288
14-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt52
13-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7277
12-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5297
11-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt61
10-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt59
09-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt181
08-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt167
07-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt195
06-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt286
05-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt293
04-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 479
03-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt254
02-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7174
01-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2283
28-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2267
27-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5185
26-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 098
25-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt84
24-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt184
23-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt285
22-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7186
21-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt85
20-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5264
19-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề257
18-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 763
17-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt77
16-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề77
15-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt163
14-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt277
13-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1168
12-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1183
11-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 199
10-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt182
09-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt52
08-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt289
07-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt77
06-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2260
05-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt296
04-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4297
03-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt180
02-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5283
01-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3290
31-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt159
30-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề181
29-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9189
28-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 177
27-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 965
26-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt157
25-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 178
20-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6297
19-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt290
18-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt175
17-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6264
16-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt259
15-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 163
14-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0261
13-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 279
12-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt268
11-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4260
10-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9186
09-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề274
08-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0194
07-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9194
06-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt290
05-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 157
04-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7177
03-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 964
02-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 552
01-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0276
31-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9265
30-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt166
29-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4269
28-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt84
27-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7197
26-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0173
25-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 667
24-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt290
23-12-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7276
22-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt97
21-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 264
20-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4181
19-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt96
18-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0184
17-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề162
16-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 894
15-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5183
14-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0192
13-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt284
12-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0253
11-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5292
10-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt290
09-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7278
08-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt74
07-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7164
06-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt158
05-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 595