Khi bạn tin tưởng vào chúng tôi tức là bạn đã đặt một chân vào cánh cửa của Hội Đồng Xổ Số. Bởi vì:
–Chúng tôi có phần mềm chốt số Độc Quyền Từ HĐXS
–Chúng tôi mang đến cho bạn những số vàng CHUẨN VÀ CHẮC ĂN NHẤT

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 400.000đ

–Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,99%
–Số được cập nhật từ 08h18h hàng ngày
–Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện
–Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
–Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-10-22
04-10-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề187
03-10-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6253
02-10-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 680
01-10-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề57
30-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5198
29-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 253
28-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 695
27-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt279
26-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2199
25-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9292
24-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt258
23-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 394
22-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt272
21-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề69
20-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề270
19-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt276
18-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 975
17-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0157
16-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt171
15-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt61
14-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8154
13-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề297
12-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8177
11-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 563
10-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3260
09-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt184
08-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề66
07-09-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề186
06-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt60
05-09-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt78
04-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt61
03-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt253
02-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề261
01-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8186
31-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7183
30-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5290
29-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5268
28-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt194
27-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 162
26-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt256
25-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 096
24-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt62
23-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7282
22-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt299
21-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5189
20-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt92
19-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 397
18-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 367
17-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2257
16-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 455
15-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1295
14-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt159
13-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề286
12-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề155
11-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8261
10-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1299
09-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 085
08-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt186
07-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 558
06-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 354
05-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề270
04-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt251
03-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt95
02-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề188
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5296
31-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 663
30-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt277
29-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt274
28-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0152
27-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5196
26-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8290
25-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt59
24-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7196
23-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt197
22-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt50
21-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0291
20-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 972
19-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt178
18-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1165
17-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt175
16-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt190
15-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt175
14-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt177
13-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề151
12-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 198
11-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt157
10-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề169
09-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 594
08-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4258
07-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6178
06-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề285
05-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 097
04-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt168
03-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0280
02-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 563
01-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề156