Tư tưởng lớn gặp đúng tri kỷ bạn sẽ là người thành công nhất mọi thời đại . Chúng tôi chính là tri kỷ của bạn giúp bạn thắng lớn mỗi ngày.!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay bây giờ.
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Số Chuẩn Đã Có Đánh Lớn Trúng Lớn Phát Tài Ngay!!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-10-22
04-10-22Đắc Lắc: 29,07,
Quảng Nam: 15,27
Ăn lô 29 Đắc Lắc130
03-10-22TT Huế: 83,33,
Phú Yên: 88,47
Ăn lô 33 TT Huế,
Ăn lô 47 Phú Yên
164
02-10-22Kon Tum: 37,13,
Khánh Hòa: 59,30
Ăn lô 59,30 Khánh Hòa169
01-10-22Đà Nẵng: 69,30,
Quảng Ngãi: 25,58,
Đắc Nông: 39,53
Ăn lô 39 Đắc Nông257
30-09-22Gia Lai: 26,12,
Ninh Thuận: 69,33
Ăn lô 26 Gia Lai,
Ăn lô 69 Ninh Thuận
113
29-09-22Bình Định: 12,24,
Quảng Trị: 75,90,
Quảng Bình: 41,81
Ăn lô 24 Bình Định,
Ăn lô 81 Quảng Bình
199
28-09-22Đà Nẵng: 72,33,
Khánh Hòa: 22,71
Ăn lô 72,33 Đà Nẵng,
Ăn lô 22 Khánh Hòa
306
27-09-22Đắc Lắc: 44,69,
Quảng Nam: 46,47
Ăn lô 46 Quảng Nam108
26-09-22TT Huế: 22,94,
Phú Yên: 11,03
Ăn lô 94 TT Huế195
25-09-22Kon Tum: 74,50,
Khánh Hòa: 31,37
Ăn lô 37 Khánh Hòa292
24-09-22Đà Nẵng: 94,36,
Quảng Ngãi: 26,63,
Đắc Nông: 17,33
Trượt263
23-09-22Gia Lai: 92,45,
Ninh Thuận: 47,88
Trượt212
22-09-22Bình Định: 29,18,
Quảng Trị: 41,38,
Quảng Bình: 44,31
Ăn lô 18,29 Bình Định221
21-09-22Đà Nẵng: 52,71,
Khánh Hòa: 31,59
Ăn lô 31 Khánh Hòa338
20-09-22Đắc Lắc: 28,61,
Quảng Nam: 08,13
Ăn lô 28 Đắc Lắc,
Ăn lô 08 Quảng Nam
307
19-09-22TT Huế: 09,70,
Phú Yên: 51,87
Trượt193
18-09-22Kon Tum: 52,68,
Khánh Hòa: 86,72
Ăn lô 52 Kon Tum,
Ăn lô 72,86 Khánh Hòa
189
17-09-22Đà Nẵng: 62,05,
Quảng Ngãi: 81,29,
Đắc Nông: 32,61
Ăn lô 62 Đà Nẵng,
Ăn lô 81 Quảng Ngãi,
Ăn lô 32 Đắc Nông
222
16-09-22Gia Lai: 84,13,
Ninh Thuận: 32,04
Ăn lô 84,13 Gia Lai,
Ăn lô 32 Ninh Thuận
313
15-09-22Bình Định: 26,32,
Quảng Trị: 24,70,
Quảng Bình: 60,59
Ăn lô 32 Bình Định,
Ăn lô 70 Quảng Trị,
Ăn lô 59 Quảng Bình
316
14-09-22Đà Nẵng: 28,67,
Khánh Hòa: 32,93
Ăn lô 93,32 Khánh Hòa245
13-09-22Đắc Lắc: 43,52,
Quảng Nam: 58,01
Ăn lô 43 Đắc Lắc189
12-09-22TT Huế: 12,04,
Phú Yên: 19,59
Ăn lô 04 TT Huế260
11-09-22Kon Tum: 51,65,
Khánh Hòa: 88,83
Ăn lô 51 Kon Tum,
Ăn lô 83,88 Khánh Hòa
255
10-09-22Đà Nẵng: 62,28,
Quảng Ngãi: 03,64,
Đắc Nông: 17,86
Ăn lô 28 Đà Nẵng280
09-09-22Gia Lai: 54,87,
Ninh Thuận: 46,53
Trượt165
08-09-22Bình Định: 99,33,
Quảng Trị: 76,11,
Quảng Bình: 03,81
Ăn lô 99 Bình Định,
Ăn lô 76 Quảng Trị
258
07-09-22Đà Nẵng: 01,26,
Khánh Hòa: 08,46
Ăn lô 01 Đà Nẵng,
Ăn lô 08 Khánh Hòa
206
06-09-22Đắc Lắc: 65,70,
Quảng Nam: 27,49
Trượt297
05-09-22TT Huế: 75,29,
Phú Yên: 25,36
Ăn lô 29 TT Huế271
04-09-22Kon Tum: 11,17,
Khánh Hòa: 86,83
Ăn lô 86,83 Khánh Hòa226
03-09-22Đà Nẵng: 77,85,
Quảng Ngãi: 51,15,
Đắc Nông: 58,74
Ăn lô 77,85 Đà Nẵng227
02-09-22Gia Lai: 00,46,
Ninh Thuận: 03,70
Ăn lô 46 Gia Lai,
Ăn lô 03 Ninh Thuận
259
01-09-22Bình Định: 38,01,
Quảng Trị: 99,09,
Quảng Bình: 89,05
Ăn lô 38 Bình Định,
Ăn lô 05 Quảng Bình
158
31-08-22Đà Nẵng: 47,34,
Khánh Hòa: 88,35
Ăn lô 34 Đà Nẵng,
Ăn lô 35,88 Khánh Hòa
226
30-08-22Đắc Lắc: 39,50,
Quảng Nam: 93,33
Ăn lô 39,50 Đắc Lắc,
Ăn lô 93 Quảng Nam
273
29-08-22TT Huế: 14,51,
Phú Yên: 79,91
Ăn lô 14,51 TT Huế,
Ăn lô 79,91 Phú Yên
222
28-08-22Kon Tum: 95,09,
Khánh Hòa: 94,06
Ăn lô 95 Kon Tum249
27-08-22Đà Nẵng: 07,27,
Quảng Ngãi: 36,86,
Đắc Nông: 17,76
Ăn lô 07,27 Đà Nẵng,
Ăn lô 36 Quảng Ngãi
199
24-08-22Đà Nẵng: 03,89,
Khánh Hòa: 65,33
Ăn lô 65 Khánh Hòa149
23-08-22Đắc Lắc: 03,85,
Quảng Nam: 71,96
Ăn lô 03 Đắc Lắc269
22-08-22TT Huế: 86,42,
Phú Yên: 80,92
Ăn lô 86 TT Huế,
Ăn lô 80,92 Phú Yên
218
21-08-22Kon Tum: 46,12,
Khánh Hòa: 55,66
Ăn lô 12,46 Kon Tum336
20-08-22Đà Nẵng: 02,27,
Quảng Ngãi: 20,61,
Đắc Nông: 25,69
Trượt310
19-08-22Gia Lai: 62,99,
Ninh Thuận: 92,70
Trượt241
18-08-22Bình Định: 81,75,
Quảng Trị: 08,85,
Quảng Bình: 55,51
Ăn lô 08,85 Quảng Trị,
Ăn lô 55 Quảng Bình
357
17-08-22Đà Nẵng: 80,25,
Khánh Hòa: 14,87
Trượt264
16-08-22Đắc Lắc: 68,70,
Quảng Nam: 28,20
Ăn lô 70 Đắc Lắc,
Ăn lô 28 Quảng Nam
268
15-08-22TT Huế: 51,82,
Phú Yên: 82,65
Trượt162
14-08-22Kon Tum: 49,20,
Khánh Hòa: 75,86
Ăn lô 49 Kon Tum,
Ăn lô 75 Khánh Hòa
309
13-08-22Đà Nẵng: 65,79,
Quảng Ngãi: 72,04,
Đắc Nông: 50,55
Ăn lô 79 Đà Nẵng,
Ăn lô 72,04 Quảng Ngãi
311
12-08-22Gia Lai: 72,60,
Ninh Thuận: 89,35
Ăn lô 60 Gia Lai220
11-08-22Bình Định: 56,91,
Quảng Trị: 05,46,
Quảng Bình: 91,85
Ăn lô 56 Bình Định,
Ăn lô 05 Quảng Trị,
Ăn lô 85,91 Quảng Bình
286
10-08-22Đà Nẵng: 03,99,
Khánh Hòa: 07,53
Ăn lô 99 Đà Nẵng,
Ăn lô 07 Khánh Hòa
244
09-08-22Đắc Lắc: 53,12,
Quảng Nam: 78,11
Ăn lô 53 Đắc Lắc,
Ăn lô 78 Quảng Nam
350
08-08-22TT Huế: 82,17,
Phú Yên: 52,53
Ăn lô 17 TT Huế,
Ăn lô 52 Phú Yên
289
07-08-22Kon Tum: 89,97,
Khánh Hòa: 39,51
Trượt237
06-08-22Đà Nẵng: 42,50,
Quảng Ngãi: 65,78,
Đắc Nông: 02,97
Ăn lô 50,42 Đà Nẵng,
Ăn lô 78 Quảng Ngãi,
Ăn lô 02,97 Đắc Nông
198
05-08-22Gia Lai: 14,92,
Ninh Thuận: 76,97
Ăn lô 97 Ninh Thuận337
04-08-22Bình Định: 40,51,
Quảng Trị: 90,92,
Quảng Bình: 10,21
Ăn lô 40,51 Bình Định,
Ăn lô 90 Quảng Trị,
Ăn lô 21,10 Quảng Bình
317
03-08-22Đà Nẵng: 02,09,
Khánh Hòa: 20,36
Ăn lô 02,09 Đà Nẵng,
Ăn lô 36,20 Khánh Hòa
387
02-08-22Đắc Lắc: 22,54,
Quảng Nam: 81,39
Ăn lô 54 Đắc Lắc,
Ăn lô 81,39 Quảng Nam
277
01-08-22TT Huế: 97,66,
Phú Yên: 63,37
Ăn lô 97 TT Huế259
31-07-22Kon Tum: 07,63,
Khánh Hòa: 92,37
Ăn lô 07 Kon Tum,
Ăn lô 37 Khánh Hòa
196
30-07-22Đà Nẵng: 14,77,
Quảng Ngãi: 01,20,
Đắc Nông: 41,19
Trượt212
29-07-22Gia Lai: 48,17,
Ninh Thuận: 28,76
Ăn lô 48 Gia Lai129
28-07-22Bình Định: 09,23,
Quảng Trị: 40,63,
Quảng Bình: 27,42
Ăn lô 23 Bình Định,
Ăn lô 63 Quảng Trị,
Ăn lô 42,27 Quảng Bình
268
27-07-22Đà Nẵng: 28,78,
Khánh Hòa: 18,49
Ăn lô 28,78 Đà Nẵng,
Ăn lô 49 Khánh Hòa
253
26-07-22Đắc Lắc: 74,56,
Quảng Nam: 83,03
Ăn lô 74 Đắc Lắc341
25-07-22TT Huế: 19,96,
Phú Yên: 93,26
Ăn lô 96 TT Huế,
Ăn lô 93 Phú Yên
291
24-07-22Kon Tum: 13,97,
Khánh Hòa: 83,85
Ăn lô 97,13 Kon Tum,
Ăn lô 85 Khánh Hòa
361
23-07-22Đà Nẵng: 19,65,
Quảng Ngãi: 95,49,
Đắc Nông: 66,42
Ăn lô 66 Đắc Nông274
22-07-22Gia Lai: 21,14,
Ninh Thuận: 05,86
Ăn lô 14 Gia Lai355
21-07-22Bình Định: 09,52,
Quảng Trị: 40,09,
Quảng Bình: 22,83
Ăn lô 52 Bình Định,
Ăn lô 40 Quảng Trị,
Ăn lô 22,83 Quảng Bình
217
20-07-22Đà Nẵng: 99,39,
Khánh Hòa: 93,22
Trượt247
19-07-22Đắc Lắc: 30,58,
Quảng Nam: 40,16
Ăn lô 16 Quảng Nam158
18-07-22TT Huế: 87,78,
Phú Yên: 17,81
Ăn lô 78,87 TT Huế,
Ăn lô 17 Phú Yên
119
17-07-22Kon Tum: 20,36,
Khánh Hòa: 21,32
Ăn lô 36 Kon Tum,
Ăn lô 32 Khánh Hòa
260
16-07-22Đà Nẵng: 69,70,
Quảng Ngãi: 06,79,
Đắc Nông: 47,19
Ăn lô 69 Đà Nẵng254
15-07-22Gia Lai: 72,06,
Ninh Thuận: 46,15
Ăn lô 46 Ninh Thuận288
14-07-22Bình Định: 07,58,
Quảng Trị: 51,18,
Quảng Bình: 11,75
Ăn lô 58 Bình Định,
Ăn lô 18 Quảng Trị,
Ăn lô 75 Quảng Bình
252
13-07-22Đà Nẵng: 75,36,
Khánh Hòa: 94,66
Ăn lô 75 Đà Nẵng,
Ăn lô 94 Khánh Hòa
343
12-07-22Đắc Lắc: 81,20,
Quảng Nam: 48,32
Ăn lô 48 Quảng Nam368
11-07-22TT Huế: 65,01,
Phú Yên: 12,11
Ăn lô 01 TT Huế,
Ăn lô 11 Phú Yên
212
10-07-22Kon Tum: 27,44,
Khánh Hòa: 95,78
Trượt293
09-07-22Đà Nẵng: 82,83,
Quảng Ngãi: 62,74,
Đắc Nông: 11,96
Ăn lô 74 Quảng Ngãi279
08-07-22Gia Lai: 94,87,
Ninh Thuận: 85,01
Ăn lô 87,94 Gia Lai199